Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Siekierski Czesław Adam"  
Czesław Adam Siekierski
PE 514.769v02-00   A7-0029/2014
15. januára 2014
205k  223k  255k 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o budúcnosti malých poľnohospodárskych podnikov
PDN
Czesław Adam Siekierski
PE 480.559v02-00   A7-0032/2012
8. februára 2012
31k  167k  104k 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Riadny legislatívny postup
ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii
Právne oznámenie