Europaparlamentets betänkanden
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Siekierski Czesław Adam"  
Czesław Adam Siekierski
PE 514.769v02-00   A7-0029/2014
15 januari 2014
223k  213k  202k 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE Framtiden för små jordbruksföretag
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Czesław Adam Siekierski
PE 480.559v02-00   A7-0032/2012
8 februari 2012
32k  152k  79k 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Ordinarie lagstiftningsförfarandet
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen
Rättsligt meddelande