Доклади на Европейския парламент
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Salvini Matteo"  
Matteo Salvini
PE 470.029v02-00   A7-0406/2011
25 ноември 2011 г.
150k  302k  206k 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно модернизиране на митническите услуги
Правна информация