Europa-Parlamentets betænkninger
1 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Salvini Matteo"  
Matteo Salvini
PE 470.029v02-00   A7-0406/2011
25. november 2011
101k  268k  144k 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om modernisering af toldvæsenet
Juridisk meddelelse