Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Salvini Matteo" kohta leiti 1 vaste(t)  
Matteo Salvini
PE 470.029v02-00   A7-0406/2011
25. november 2011
95k  260k  147k 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Tolli ajakohastamine
Õigusalane teave