Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Salvini Matteo"  
Matteo Salvini
PE 470.029v02-00   A7-0406/2011
25. novembra 2011
100k  277k  206k 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o modernizácii colných správ
Právne oznámenie