Europaparlamentets betänkanden
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Salvini Matteo"  
Matteo Salvini
PE 470.029v02-00   A7-0406/2011
25 november 2011
104k  264k  144k 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om modernisering av tullen
Rättsligt meddelande