Zprávy Evropského parlamentu
9 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8. dubna 2014
29k  156k  280k 
Výbor pro rybolov Řádný legislativní postup
NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12. února 2014
48k  194k  312k 
Výbor pro rybolov Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři
POZM. NÁVRHY
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30. ledna 2014
53k  207k  133k 
Výbor pro rybolov
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o zvláštních opatřeních v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20. prosince 2013
37k  173k  175k 
Výbor pro rybolov Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 827/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka velkookého (Thunnus obesus) pocházejícího z Bolívie, Kambodži, Rovníkové Guineje, Gruzie a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1036/2001
POZM. NÁVRHY
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25. dubna 2013
48k  203k  216k 
Výbor pro rybolov Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
POZM. NÁVRHY
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22. února 2013
44k  183k  177k 
Výbor pro rybolov Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98
POZM. NÁVRHY
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21. prosince 2011
115k  363k  701k 
Výbor pro rybolov Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři
POZM. NÁVRHY
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12. května 2010
79k  224k  176k 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o genderových aspektech poklesu hospodářství a finanční krize
POZM. NÁVRHY
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15. dubna 2010
502k  446k  853k 
Výbor pro rybolov Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o změně nařízení (ES) č. 1984/2003
POZM. NÁVRHY
Právní upozornění