Europa-Parlamentets betænkninger
9 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8. april 2014
29k  152k  67k 
Fiskeriudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12. februar 2014
48k  190k  285k 
Fiskeriudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet
ÆNDRINGSFORSLAG
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30. januar 2014
50k  200k  109k 
Fiskeriudvalget
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20. december 2013
36k  158k  288k 
Fiskeriudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 827/2004 om forbud mod import af storøjet tun (Thunnus obesus) med oprindelse i Bolivia, Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1036/2001
ÆNDRINGSFORSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25. april 2013
47k  184k  168k 
Fiskeriudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
ÆNDRINGSFORSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22. februar 2013
44k  179k  172k 
Fiskeriudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98
ÆNDRINGSFORSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21. december 2011
114k  357k  743k 
Fiskeriudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 302/2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet
ÆNDRINGSFORSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12. maj 2010
79k  221k  135k 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen
ÆNDRINGSFORSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15. april 2010
496k  441k  803k 
Fiskeriudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) og om ændring af forordning (EF) nr. 1984/2003
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse