Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Romeva i Rueda Raül" kohta leiti 9 vaste(t)  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8. aprill 2014
29k  146k  67k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12. veebruar 2014
47k  174k  300k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava
MUUDATUSED
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30. jaanuar 2014
49k  190k  93k 
Kalanduskomisjon
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20. detsember 2013
36k  168k  298k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 827/2004, millega keelatakse Boliiviast, Kambodžast, Ekvatoriaal-Guineast, Gruusiast ja Sierra Leonest pärit atlandi suursilm-tuuni (Thunnus obesus) import ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1036/2001
MUUDATUSED
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25. aprill 2013
47k  177k  202k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks
MUUDATUSED
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22. veebruar 2013
43k  165k  169k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 88/98
MUUDATUSED
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21. detsember 2011
112k  344k  668k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava
MUUDATUSED
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12. mai 2010
73k  209k  118k 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid
MUUDATUSED
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15. aprill 2010
452k  422k  790k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni Thunnus thynnus püügi dokumenteerimise programm ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1984/2003
MUUDATUSED
Õigusalane teave