Euroopan parlamentin mietinnöt
9 osumaa haulle "7. vaalikausi, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8. huhtikuuta 2014
29k  145k  66k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 812/2004 muuttamisesta
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12. helmikuuta 2014
47k  173k  284k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä annetun asetuksen (EY) N:o 302/2009 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30. tammikuuta 2014
52k  196k  110k 
Kalatalousvaliokunta
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ erityistoimista naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20. joulukuuta 2013
37k  161k  92k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Boliviasta, Georgiasta, Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 1036/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 827/2004 kumoamisesta
TARKISTUKSET
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25. huhtikuuta 2013
48k  173k  172k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22. helmikuuta 2013
44k  169k  292k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 sekä asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21. joulukuuta 2011
111k  343k  682k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä annetun asetuksen (EY) N:o 302/2009 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12. toukokuuta 2010
78k  218k  118k 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ talous- ja rahoituskriisiin liittyvistä sukupuolinäkökohdista
TARKISTUKSET
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15. huhtikuuta 2010
492k  410k  789k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus