Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 9 ar "7. parlamentārais sasaukums, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
2014. gada 8. aprīļa
29k  155k  73k 
Zivsaimniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
2014. gada 12. februāra
49k  189k  251k 
Zivsaimniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā
GROZĪJUMI
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
2014. gada 30. janvāra
52k  207k  117k 
Zivsaimniecības komiteja
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par īpašiem kopējās zivsaimniecības politikas pasākumiem sieviešu lomas palielināšanai
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
2013. gada 20. decembra
37k  178k  275k 
Zivsaimniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 827/2004, ar ko aizliedz ievest Bolīvijas, Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas, Gruzijas un Sjerraleones izcelsmes Atlantijas lielacu tunzivis (Thunnus obesus) un atceļ Regulu (EK) Nr. 1036/2001
GROZĪJUMI
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
2013. gada 25. aprīļa
48k  184k  177k 
Zivsaimniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju
GROZĪJUMI
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
2013. gada 22. februāra
44k  178k  166k 
Zivsaimniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 88/98
GROZĪJUMI
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
2011. gada 21. decembra
118k  362k  696k 
Zivsaimniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā
GROZĪJUMI
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
2010. gada 12. maija
80k  237k  166k 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītiem aspektiem
GROZĪJUMI
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
2010. gada 15. aprīļa
281k  432k  966k 
Zivsaimniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido zilo tunzivju Thunnus thynnus nozvejas dokumentēšanas programmu un izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 1984/2003
GROZĪJUMI
Juridisks paziņojums