Rapporti tal-Parlament Ewropew
9 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8 t'April 2014
29k  159k  76k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-għan tal-adozzjoni tarRegolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 li jippreskrivi miżuri li jikkonċernaw qabdiet inċidentali ta' ċetaċji fil-meded (żoni) tas-sajd
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12 ta' Frar 2014
48k  193k  279k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 dwar pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran
EMENDI
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30 ta' Jannar 2014
54k  220k  121k 
Kumitat għas-Sajd
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Komuni tas-Sajd għall-iżvilupp tar-rwol tan-nisa
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20 ta' Diċembru 2013
38k  176k  278k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 827/2004 li jipprojbixxi l-importazzjoni tat-tonn alalunga mill-Atlantiku (Thunnus obesus) li joriġina fil-Bolivja, il-Kambodja, il-Ginea Ekwatorjali, Ġeorġja u Sjerra Leone u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1036/2001
EMENDI
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25 t'April 2013
48k  213k  228k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat
EMENDI
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22 ta' Frar 2013
45k  190k  184k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 li jippreskrivi miżuri li jikkonċernaw qabdiet inċidentali ta' ċetaċji fil-meded (żoni) tas-sajd u jemenda r-Regolament (KE) Nru 88/98
EMENDI
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21 ta' Diċembru 2011
118k  373k  748k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 302/2009 li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12 ta' Mejju 2010
79k  238k  177k 
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja
EMENDI
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15 t'April 2010
278k  447k  973k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' dokumentazzjoni tal-qbid tat-tonn Thunnus thynnus u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1984/2003
EMENDI
Avviż legali