Verslagen van het Europees Parlement
9 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8 april 2014
29k  150k  67k 
Commissie visserij Gewone wetgevingsprocedure
AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12 februari 2014
48k  184k  423k 
Commissie visserij Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad wat betreft een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee
AMENDEMENTEN
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30 januari 2014
53k  209k  229k 
Commissie visserij
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20 december 2013
37k  158k  83k 
Commissie visserij Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 827/2004 van de Raad houdende een verbod op de invoer van grootoogtonijn (Thunnus obesus) van oorsprong uit Bolivia, Cambodja, Equatoriaal-Guinea, Georgië en Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1036/2001
AMENDEMENTEN
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25 april 2013
49k  181k  160k 
Commissie visserij Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen
AMENDEMENTEN
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22 februari 2013
45k  177k  167k 
Commissie visserij Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98
AMENDEMENTEN
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21 december 2011
118k  362k  668k 
Commissie visserij Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee
AMENDEMENTEN
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12 mei 2010
81k  233k  128k 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de genderaspecten van de economische neergang en de financiële crisis
AMENDEMENTEN
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15 april 2010
509k  447k  798k 
Commissie visserij Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een vangstdocumentatieprogramma voor blauwvintonijn Thunnus thynnus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1984/2003
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling