Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 9 wynik(-i) dla "7 kadencja, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8 kwietnia 2014
29k  157k  280k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12 lutego 2014
48k  196k  300k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym
POPRAWKI
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30 stycznia 2014
54k  211k  125k 
Komisja Rybołówstwa
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie przyjęcia szczególnych środków w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mających na celu zwiększenie roli kobiet
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20 grudnia 2013
37k  178k  289k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 827/2004 zakazujące przywozu opastuna (Thunnus obesus) pochodzącego z Boliwii, Kambodży, Gwinei Równikowej, Gruzji i Sierra Leone oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1036/2001
POPRAWKI
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25 kwietnia 2013
47k  190k  223k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania
POPRAWKI
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22 lutego 2013
45k  183k  179k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98
POPRAWKI
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21 grudnia 2011
118k  366k  727k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12 maja 2010
81k  242k  176k 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE na temat aspektu płci w spadku koniunktury i kryzysie finansowym
POPRAWKI
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15 kwietnia 2010
459k  424k  827k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1984/2003
POPRAWKI
Informacja prawna