Rapoarte ale Parlamentului European
9 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8 aprilie 2014
29k  152k  282k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12 februarie 2014
49k  184k  316k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană
AMENDAMENTE
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30 ianuarie 2014
57k  208k  132k 
Comisia pentru pescuit
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20 decembrie 2013
38k  166k  304k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001
AMENDAMENTE
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25 aprilie 2013
51k  184k  230k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat
AMENDAMENTE
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22 februarie 2013
48k  178k  187k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98
AMENDAMENTE
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21 decembrie 2011
120k  362k  729k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană
AMENDAMENTE
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12 mai 2010
81k  237k  176k 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la aspectele de gen ale recesiunii economice și crizei financiare
AMENDAMENTE
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15 aprilie 2010
488k  438k  877k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roşu (Thunnus thynnus) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003
AMENDAMENTE
Notă juridică