Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 9 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8. apríla 2014
29k  159k  71k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12. februára 2014
47k  184k  320k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30. januára 2014
51k  199k  123k 
Výbor pre rybné hospodárstvo
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o osobitných opatreniach v oblasti spoločnej rybárskej politiky na rozvoj úlohy žien
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20. decembra 2013
36k  168k  306k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 827/2004, ktorým sa zakazuje dovoz tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) s pôvodom v Bolívii, v Kambodži, v Rovníkovej Guinei a v Sierre Leone a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1036/2001
PDN
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25. apríla 2013
47k  190k  219k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie
PDN
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22. februára 2013
44k  187k  178k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 88/98
PDN
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21. decembra 2011
118k  373k  718k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12. mája 2010
77k  230k  168k 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o rodových aspektoch hospodárskeho poklesu a finančnej krízy
PDN
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15. apríla 2010
516k  460k  872k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1984/2003
Právne oznámenie