Europaparlamentets betänkanden
9 träff(ar) för "7:e valperioden, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8 april 2014
29k  150k  66k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12 februari 2014
48k  180k  298k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30 januari 2014
52k  198k  92k 
Fiskeriutskottet
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20 december 2013
36k  161k  290k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 827/2004 om förbud mot import av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus) med ursprung i Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 1036/2001
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25 april 2013
47k  180k  172k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22 februari 2013
44k  173k  166k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21 december 2011
115k  350k  689k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12 maj 2010
78k  221k  142k 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15 april 2010
486k  420k  802k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Rättsligt meddelande