Europa-Parlamentets betænkninger
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24. april 2012
67k  201k  248k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændringer til overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og om udvidelse af EBRD's operationsområde til det sydlige og østlige Middelhavsområde
ÆNDRINGSFORSLAG
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28. juni 2010
74k  235k  218k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse