Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Binev Slavi" kohta leiti 2 vaste(t)  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24. aprill 2012
65k  191k  238k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingu selliste muudatuste kohta, millega laiendatakse EBRD operatsioonide geograafilist ulatust Vahemere lõuna- ja idapiirkonda
MUUDATUSED
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28. juuni 2010
73k  210k  212k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta
MUUDATUSED
Õigusalane teave