Euroopan parlamentin mietinnöt
2 osumaa haulle "7. vaalikausi, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24. huhtikuuta 2012
70k  200k  243k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksista EBRD:n maantieteellisen toiminta-alueen laajentamiseksi eteläiselle ja itäiselle Välimerelle
TARKISTUKSET
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28. kesäkuuta 2010
78k  215k  221k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus