Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
2012 m. balandžio 24 d.
68k  208k  266k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) Steigimo sutarties pakeitimų, kuriais į ERPB operacijų geografinę aprėptį įtraukiamos pietinės ir rytinės Viduržemio jūros regiono šalys
PAKEITIMAI
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
2010 m. birželio 28 d.
74k  222k  246k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo
PAKEITIMAI
Teisinis pranešimas