Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
2012. gada 24. aprīļa
67k  207k  255k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanas nolīguma grozījumiem, ar ko paplašina ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu
GROZĪJUMI
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
2010. gada 28. jūnija
74k  217k  244k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām
GROZĪJUMI
Juridisks paziņojums