Rapporti tal-Parlament Ewropew
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24 t'April 2012
69k  214k  270k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar emendi għall-Ftehim li jistabbilixxi l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (il-BERŻ) li jwessgħu l-ambitu ġeografiku tal-ħidma tal-BERŻ għar-reġjun tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Mediterran.
EMENDI
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28 ta' Ġunju 2010
78k  254k  266k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u t-trattament ta’ muniti tal-Euro li m’humiex tajba għaċ-ċirkolazzjoni
EMENDI
Avviż legali