Verslagen van het Europees Parlement
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24 april 2012
69k  205k  242k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende wijzigingen in de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) waardoor het geografische werkingsgebied van de werkzaamheden van de EBWO wordt uitgebreid tot het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied
AMENDEMENTEN
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28 juni 2010
74k  228k  221k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling