Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "7 kadencja, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24 kwietnia 2012
67k  212k  265k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego.
POPRAWKI
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28 czerwca 2010
76k  231k  241k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu
POPRAWKI
Informacja prawna