Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24. apríla 2012
69k  216k  265k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zmenách a doplneniach Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa rozširuje geografický rozsah pôsobenia EBOR o južné a východné Stredozemie
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28. júna 2010
74k  233k  246k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu
PDN
Právne oznámenie