Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 2 za besede: "7. mandat, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24. aprila 2012
64k  202k  260k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) za širitev geografskega območja dejavnosti EBRD na države južnega in vzhodnega Sredozemlja
PRED. SPREM.
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28. junija 2010
73k  226k  246k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo