Europaparlamentets betänkanden
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24 april 2012
69k  193k  248k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i syfte att utvidga den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28 juni 2010
77k  216k  224k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Rättsligt meddelande