Доклади на Европейския парламент
4 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31 октомври 2013 г.
100k  252k  159k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на Годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност)
ИЗМЕНЕНИЯ
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3 октомври 2012 г.
112k  249k  170k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно Разширяване: политики, критерии и стратегическите интереси на ЕС
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5 септември 2011 г.
28k  168k  85k 
Комисия по международна търговия Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Палестинската власт на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна, за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14 декември 2010 г.
42k  186k  94k 
Комисия по международна търговия Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. и на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г.
Правна информация