Europa-Parlamentets betænkninger
4 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31. oktober 2013
67k  221k  107k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik)
ÆNDRINGSFORSLAG
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3. oktober 2012
78k  214k  119k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om udvidelse: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5. september 2011
20k  147k  63k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om yderligere liberalisering for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer og om ændring af Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation PLO til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14. december 2010
31k  168k  80k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansierings-mekanisme for 2009-2014, en aftale mellem Den Europæiske Union og Norge om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014, en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014, og en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Norge om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014
Juridisk meddelelse