Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
4 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Κοππά Μαρία-Ελένη"  
Μαρία-Ελένη Κοππά
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31 Οκτωβρίου 2013
106k  253k  170k 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Μαρία-Ελένη Κοππά
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3 Οκτωβρίου 2012
133k  251k  188k 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ
Μαρία-Ελένη Κοππά
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5 Σεπτεμβρίου 2011
35k  169k  84k 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Μη νομοθετικές διαδικασίες
ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου
Μαρία-Ελένη Κοππά
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14 Δεκεμβρίου 2010
46k  189k  109k 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Μη νομοθετικές διαδικασίες
ΕΚΘΕΣΗ Recommendation on the draft Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Union, Iceland, Liechtenstein and Norway on an EEA Financial Mechanism 2009-2014, an Agreement between the European Union and Norway on a Norwegian Financial Mechanism for the period 2009-2014, an Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and Iceland, concerning special provisions applicable to imports into the European Union of certain fish and fisheries products for the period 2009-2014, and an Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and Norway, concerning special provisions applicable to imports into the European Union of certain fish and fisheries products for the period 2009-2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου