Euroopan parlamentin mietinnöt
4 osumaa haulle "7. vaalikausi, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31. lokakuuta 2013
67k  222k  101k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamisesta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen pohjalta)
TARKISTUKSET
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3. lokakuuta 2012
73k  217k  108k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ laajentumisesta: politiikat, kriteerit ja EU:n strategiset edut
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5. syyskuuta 2011
20k  141k  74k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon välisen maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden kaupan edelleen vapauttamisesta ja Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välisestä assosioinnista tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen muuttamisesta kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen tekemisestä
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14. joulukuuta 2010
32k  159k  77k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin ja Norjan välisen vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Norjan väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä
Oikeudellinen huomautus