Az Európai Parlament jelentései
4 találat a következőre: "7. ciklus, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
2013. október 31.
71k  230k  168k 
Külügyi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján)
MÓDOSÍTÁSOK
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
2012. október 3.
79k  233k  168k 
Külügyi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a bővítésről: politikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
2011. szeptember 5.
21k  152k  73k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS a mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és halászati termékek kereskedelmének további liberalizációjáról és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodás módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Hatósága között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
2010. december 14.
33k  176k  94k 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Nem jogalkotási aktusok
AJÁNLÁS az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról létrejött megállapodás, az Európai Unió és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról létrejött megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
Jogi nyilatkozat