Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 4 ar "7. parlamentārais sasaukums, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
2013. gada 31. oktobra
65k  229k  149k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo drošības un aizsardzības politiku)
GROZĪJUMI
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
2012. gada 3. oktobra
74k  228k  158k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par paplašināšanos — politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
2011. gada 5. septembra
26k  152k  80k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pašpārvaldi, no otras puses, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivīm un zivsaimniecības produktiem un par izmaiņām Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju par labu Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pašpārvaldei, no otras puses.
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
2010. gada 14. decembra
32k  176k  93k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZINOJUMS Recommendation on the draft Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Union, Iceland, Liechtenstein and Norway on an EEA Financial Mechanism 2009-2014, an Agreement between the European Union and Norway on a Norwegian Financial Mechanism for the period 2009-2014, an Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and Iceland, concerning special provisions applicable to imports into the European Union of certain fish and fisheries products for the period 2009-2014, and an Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and Norway, concerning special provisions applicable to imports into the European Union of certain fish and fisheries products for the period 2009-2014
Juridisks paziņojums