Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 4 wynik(-i) dla "7 kadencja, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31 października 2013
69k  242k  161k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa)
POPRAWKI
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3 października 2012
75k  233k  168k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie rozszerzenia: strategie polityczne, kryteria i strategiczne interesy UE
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5 września 2011
26k  150k  87k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Unią Europejską z jednej strony, a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy z drugiej strony, w celu dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, zmieniającego Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14 grudnia 2010
32k  176k  94k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014
Informacja prawna