Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 4 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31. októbra 2013
66k  228k  156k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike)
PDN
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3. októbra 2012
73k  227k  160k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o rozširovaní: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5. septembra 2011
21k  169k  82k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a Palestínskou samosprávou Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy na strane druhej, ktorou sa ustanovuje ďalšia liberalizácia v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, rybami a produktmi rybného hospodárstva a ktorou sa mení a dopĺňa Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení v obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech Palestínskej samosprávy Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy na strane druhej
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14. decembra 2010
32k  177k  90k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014, Dohody medzi Európskou úniou a Nórskom o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014, dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014 a dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014
Právne oznámenie