Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 4 za besede: "7. mandat, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31. oktobra 2013
63k  224k  150k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki)
PRED. SPREM.
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3. oktobra 2012
69k  215k  156k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o širitvi: politike, merila in strateški interesi EU
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5. septembra 2011
19k  147k  82k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo na eni strani in Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani o nadaljnji liberalizaciji kmetijskih proizvodov, predelanih kmetijskih proizvodov ter rib in ribiških proizvodov in o spremembi Začasnega evro-sredozemskega pridružitvenega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) v imenu Palestinske uprave Zahodnega brega in Gaze na drugi strani
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14. decembra 2010
30k  169k  90k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014, Sporazuma med Evropsko unijo in Norveško o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014, Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 ter Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Norveško glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014
Pravno obvestilo