Europa-Parlamentets betænkninger
4 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1. oktober 2013
125k  272k  390k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020
ÆNDRINGSFORSLAG
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6. december 2012
165k  296k  408k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF
ÆNDRINGSFORSLAG
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28. marts 2011
554k  518k  698k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat
ÆNDRINGSFORSLAG
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1. februar 2010
60k  197k  213k 
Økonomi- og Valutaudvalget Høringsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse