Euroopan parlamentin mietinnöt
4 osumaa haulle "7. vaalikausi, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1. lokakuuta 2013
133k  270k  393k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta vuosiksi 2014–2020
TARKISTUKSET
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6. joulukuuta 2012
165k  297k  377k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta
TARKISTUKSET
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28. maaliskuuta 2011
570k  505k  713k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta
TARKISTUKSET
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1. helmikuuta 2010
57k  183k  216k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta veroihin, tulleihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus