Izvješća Europskog parlamenta
4 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Stolojan Theodor Dumitru"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1. listopada 2013.
126k  290k  447k 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. ‒ 2020.
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6. prosinca 2012.
160k  305k  509k 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o donošenju akcijskog programa za oporezivanje u Europskoj uniji za razdoblje 2014. – 2020. (Fiscalis 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1482/2007/EZ
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
en Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28 March 2011
592k  523k  872k 
Committee on Economic and Monetary Affairs Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 98/78/EC, 2002/87/EC and 2006/48/EC as regards the supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate
AMENDMENTS
en Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1 February 2010
58k  195k  229k 
Committee on Economic and Monetary Affairs Consultation procedure
REPORT Report on the proposal for a Council directive concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures
AMENDMENTS
Pravna obavijest