Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 4 ar "7. parlamentārais sasaukums, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
2013. gada 1. oktobra
126k  281k  407k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam
GROZĪJUMI
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
2012. gada 6. decembra
172k  304k  429k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu nodokļu nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (Fiscalis 2020) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
2011. gada 28. marta
576k  522k  872k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību
GROZĪJUMI
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
2010. gada 1. februāra
57k  195k  228k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar nodokļiem, nodevām un citiem pasākumiem
GROZĪJUMI
Juridisks paziņojums