Verslagen van het Europees Parlement
4 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1 oktober 2013
130k  279k  280k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020
AMENDEMENTEN
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6 december 2012
168k  303k  378k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor belastingen in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Fiscalis 2020) en tot intrekking van Beschikking nr. 1482/2007/EG
AMENDEMENTEN
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28 maart 2011
566k  537k  724k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG en 2006/48/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat
AMENDEMENTEN
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1 februari 2010
62k  196k  228k 
Commissie economische en monetaire zaken Raadplegingsprocedure
VERSLAG inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling