Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 4 wynik(-i) dla "7 kadencja, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1 października 2013
129k  294k  441k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnego programu wsparcia określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020
POPRAWKI
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6 grudnia 2012
177k  316k  437k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla podatków w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Fiscalis 2020) i uchylającego decyzję nr 1482/2007/WE
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28 marca 2011
566k  572k  883k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1 lutego 2010
58k  205k  233k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń
POPRAWKI
Informacja prawna