Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 4 za besede: "7. mandat, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1. oktobra 2013
122k  269k  415k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020
PRED. SPREM.
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6. decembra 2012
163k  290k  427k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za obdavčitev v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Fiscalis 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 1482/2007/ES
PRED. SPREM.
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28. marca 2011
544k  494k  834k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES in 2006/48/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu
PRED. SPREM.
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1. februarja 2010
55k  193k  234k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o predlogu Direktive Sveta o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo