Rapoarte ale Parlamentului European
5 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Karas Othmar"  
Liem Hoang Ngoc , Othmar Karas
PE 526.111v02-00   A7-0149/2014
28 februarie 2014
161k  368k  285k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la ancheta privind rolul și activitățile troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program
Othmar Karas
PE 478.506v03-00   A7-0171/2012
12 iunie 2012
4429k  3553k  5231k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura legislativă ordinară
Raport Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms
AMENDAMENTE
Othmar Karas
PE 478.507v03-00   A7-0170/2012
30 mai 2012
1343k  1157k  1469k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar
AMENDAMENTE
Othmar Karas
PE 441.366v02-00   A7-0251/2010
22 septembrie 2010
71k  224k  160k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la Basel II și la modificarea Directivelor privind cerințele de capital (CRD 4)
ERATE
AMENDAMENTE
Othmar Karas
PE 441.375v03-00   A7-0220/2010
30 iunie 2010
88k  217k  285k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 cu privire la calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv
AMENDAMENTE
Notă juridică