Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 5 za besede: "7. mandat, Karas Othmar"  
Liem Hoang Ngoc , Othmar Karas
PE 526.111v02-00   A7-0149/2014
28. februarja 2014
146k  353k  272k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o preiskavi vloge in delovanja trojke (ECB, Komisija in Mednarodni denarni sklad) v zvezi z državami v programu euroobmočja
Othmar Karas
PE 478.506v03-00   A7-0171/2012
12. junija 2012
3754k  3214k  4778k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja
PRED. SPREM.
Othmar Karas
PE 478.507v03-00   A7-0170/2012
30. maja 2012
1004k  1033k  1284k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter spremembi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu
PRED. SPREM.
Othmar Karas
PE 441.366v02-00   A7-0251/2010
22. septembra 2010
63k  216k  143k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o Baslu II in spremembi direktiv o kapitalskih zahtevah (CRD 4)
NAPAKE
PRED. SPREM.
Othmar Karas
PE 441.375v03-00   A7-0220/2010
30. junija 2010
81k  212k  267k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Nezakonodajni postopki
POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo