Zprávy Evropského parlamentu
9 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10. dubna 2014
16k  136k  61k 
Rozpočtový výbor Rozpočtový proces
ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7. dubna 2014
48k  194k  319k 
Rozpočtový výbor Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
POZM. NÁVRHY
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7. dubna 2014
19k  140k  82k 
Rozpočtový výbor Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o prováděcích opatřeních pro systém vlastních zdrojů Evropské unie
POZM. NÁVRHY
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4. dubna 2014
17k  149k  77k 
Rozpočtový výbor Postup souhlasu
DOPORUČENÍ k návrhu nařízení Rady (EU, Euratom), kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4. dubna 2014
41k  194k  86k 
Rozpočtový výbor Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14. listopadu 2013
299k  333k  337k 
Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet Rozpočtový proces
ZPRÁVA o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11. října 2013
367k  622k  556k 
Rozpočtový výbor Rozpočtový proces
ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25. února 2013
35k  164k  111k 
Rozpočtový výbor Rozpočtový proces
ZPRÁVA o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2014 – oddíl III – Komise
POZM. NÁVRHY
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28. června 2010
67k  196k  128k 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch Řádný legislativní postup
DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Právní upozornění