Europa-Parlamentets betænkninger
9 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10. april 2014
16k  133k  56k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7. april 2014
51k  189k  290k 
Budgetudvalget Høringsprocedure
BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
ÆNDRINGSFORSLAG
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7. april 2014
19k  134k  60k 
Budgetudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
ÆNDRINGSFORSLAG
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4. april 2014
17k  143k  59k 
Budgetudvalget Godkendelsesprocedure
HENSTILLING om udkast til Rådets forordning (EU, Euratom) om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4. april 2014
41k  190k  76k 
Budgetudvalget Høringsprocedure
BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14. november 2013
301k  339k  285k 
Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 som led i budgetproceduren
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11. oktober 2013
337k  568k  378k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25. februar 2013
33k  159k  87k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2014, Sektion III – Kommissionen
ÆNDRINGSFORSLAG
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28. juni 2010
65k  189k  111k 
Transport- og Turismeudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for ibrugtagning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportmåder
Juridisk meddelelse