Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Jensen Anne E." kohta leiti 9 vaste(t)  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10. aprill 2014
16k  132k  58k 
Eelarvekomisjon Eelarvemenetlus
RAPORT nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2014 (III jagu – Komisjon)
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7. aprill 2014
46k  179k  304k 
Eelarvekomisjon Nõuandemenetlus
RAPORT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta
MUUDATUSED
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7. aprill 2014
19k  136k  61k 
Eelarvekomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmete kohta
MUUDATUSED
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4. aprill 2014
17k  139k  73k 
Eelarvekomisjon Nõusolekumenetlus
SOOVITUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4. aprill 2014
41k  181k  80k 
Eelarvekomisjon Nõuandemenetlus
RAPORT mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (uuesti sõnastatud)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14. november 2013
294k  314k  245k 
Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees Eelarvemenetlus
RAPORT Eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekti ühine tekst
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11. oktoober 2013
328k  571k  397k 
Eelarvekomisjon Eelarvemenetlus
RAPORT Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekti kohta
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25. veebruar 2013
33k  155k  87k 
Eelarvekomisjon Eelarvemenetlus
RAPORT 2014. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28. juuni 2010
67k  190k  115k 
Transpordi- ja turismikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega
Õigusalane teave